Uitbreiding Agroforestry

Aanleg Struweel- en Voederhaag

1600 struikjes geplant !

In november 2022 zijn er 2 type hagen aangeplant.

Een struweelhaag: 800 struikjes die dienen als perceel-afscheiding.

Een voederhaag   : 800 struikjes die dienen als mineralenbron voor de koeien.

De struweelhaag bestaat uit meidoorn, kornoelje, hazelaar , Gelderse roos en hondsroos. De voederhaag bestaat uit acacia, zwarte els, hazelaar en de es.